Vi er best på forlovelse ♥

Cut / Slip

Cut / Slip – Etter vår mening den viktigste av kvalitetskriteriene. Det er tross alt slipingen av diamanten som bringer lyset tilbake til øyet som ser. Alle diamanter håndterer / bryter lyset likt, og derfor lar det seg gjøre å finne frem til de normer (vinkler, fasettstørrelser og andre forhold) som vil gi den beste brilliansen. Enhver fravikelse fra disse normene vil resultere i mer lyslekkasje.

lyslekasje-diamantslip-1

Slipegraden skaleres etter internasjonale normer, og er basert på 3 forskjellige faktorer sett under ett. Dette er diamantens proporsjoner, symmetri og finish. Det er vanlig for laboratoriene å gradere disse 3 faktorene hver for seg, uten å fastslå en felles «cut-grade».
At runde brillianter slipes «likt», samtidig som de har samme egenvekt, gjør at vi kan fastslå at en rund brilliant med en spesifisert størrelse/diameter, skal ha en spesifisert vekt også. (se skala).

diamant-proposjoner
For å få den beste brilliansen bør slipningen ha disse proposjonene. Den vil da sertifisert som en «Excellent» og i bestefall en «Ideal» cut. Ganske utrolig når vi snakker om steiner som er så små at de kan bli borte under neglen din..

Graderinger

I Ideal
EX Excellent
VG Very Good – Meget God (0-1-2)
G Good – God (3-4-5)
F Fair – Middels (6-7-8)
P Poor – Dårlig (9-10)