Vi er best på forlovelse ♥

Color / Farge


Stort sett når vi snakker om «farge» i diamanter på markedet idag, er det egentlig snakk om mangelen på farge, «fargeløsheten», og graden av denne. Betegnelsen «hvite diamanter» kan være meget missvisende og spesielt når dette oversettes til andre språk. Det finnes nemlig også «hvite» diamanter, og de er ikke spesielt attraktive.

De fargeløse diamantene sorteres etter tre hoved grupper:

  • fra fargeløst mot gultColor-diamantkvalitet
  • fra fargeløst mot brunt
  • fra fargeløst mot grått.

Det er mengden av fargen som plasserer den på graderingsskalaen.


Graderinger

Riv. River (D/E) Usedvanlig sjelden fargeløs
TW Top Wesselton (F/G) Sjelden fargeløs
W Wesselton (H) Fargeløs
TCR Top Crystal (I) Lett tonet fargeløs
CR Crystal (J) Tonet fargeløs
TC Top Cape (K/L) Lett tonet gul/brun/grå
C Cape (M/N) Tonet gul/brun/grå
LY Light Yellow (O/P/Q) Lys gul/brun/grå
Y Yellow (R/Z) Gul/brun/gråForbrukeren bør gjøres oppmerksom på at fargegraderingen av diamanter gjøres av diamanten «sett fra siden». Forskjellen på graden av fargeløshet i de øverste gradene er så liten at den ikke kan oppdages når diamanten sees rett ovenfra. Man må helt ned på graden Top Crystal (I) eller lavere for at farge skal kunne oppdages, og da på diamanter med litt størrelse på. Mange velger av den grunn en lavere farge, da dette ikke kan sees med det nakne øyet likevel. Fargegradene TW (F/G) og W (H) er nok av denne grunnen meget populære.

 

fargeskala_dpn copy

Fancy farge
Diamantene finnes i alle regnbuens farger. De fargeløse er de mest populære og blandt de mest sjeldne. Men når diamantens farge blir så intens at den karakteriseres som en «fancy farge» er den også utrolig vakker og attraktiv. Noen farger er sjeldnere enn andre, og prisene på disse kan overstige de fargeløse. De gule og brune diamantene får ikke betegnelsen «fancy farge» før fargen har nådd en viss intensitet. De som ikke er intense nok i fargen har derfor en meget lavere verdi. Enkelte smykkeprodusenter har valgt å misslede kjøperne ved å gi disse diamantene med «litt» farge i seg spesielle navn som f.eks. Champagne. Disse diamantene må IKKE forveksles med «Fancy Champagne».

Fargebehandlede diamanter
Diamantene kan også fargebehandles «Color Enhancement» for å få en mere intens farge. Metodene er flere, men radioaktiv bestråling er vanligst. Dette er ikke farlig for brukeren, og fargen er gjennomgående, dvs at den ikke kan «slites» bort. Dette gjøres som oftest med diamanter som har litt farge i seg fra før, og av den grunn er mindre attraktive. Behandlede (treated) diamanter er selvsagt mye rimeligere i pris enn de med en naturlig fancy farge.

Om diamanten har en naturlig fancy farge, eller om den er behandlet skal fremkomme på sertifikatet.