Vi er best på forlovelse ♥

Clarity / Renhet

Ingen diamanter er helt like. Inneslutninger / særtegn er diamantens fingeravtrykk, og er helt unik for nettopp den diamanten alene. Disse særtegnene kan være av meget spesiell karakter, og bør ikke alltid sees på som noe negativt. Det er når særegenhetens størrelse og plassering innvirker på diamantens brillians, at dette slår negativt ut for øyet som ser.

renhet-diamant copy

Diamantene graderes med 10 ganger forstørrelse, og graderingsskalaene er basert på nettopp dette faktum. «Ingen» diamanter er helt rene, men de kan være «fri for indre og ytre særtegn» ved 10x forstørrelse. Det er altså snakk om «hvilken grad» av renhet de har. En generell regel ved diamantgradering har vært at dersom disse særtegnene/inneslutningene kan sees med «det nakne øyet» så er det en «piquert» diamant, altså med renhetsgraden P1-P2 eller P3. Altså i renhetsgradene SI og bedre skal særtegnene/inneslutningene ikke kunne sees med det nakne øyet, og ikke i vesentlig grad hindre noen lysgjennomgang i diamanten.

Når diamanten har en størrelse på 0,50ct. og større, anbefales det å gradere diamantene med undergradene 1og 2. Altså VVS1 og VVS2, VS1 og VS2, SI1 og SI2. Graderingen SI3 brukes ikke av GIA og Scan.D.N., og ansees å være en P1 (I1).