Vi er best på forlovelse ♥

Carat / Vekt

Carat betegner vektenheten på edelstener, må ikke forveksles med «karat» som betegner mengden / andelen av rent gull i gullsmykker etc.

1,00 ct.(carat) tilsvarer 0,2 gram.
At runde brillianter slipes «likt», samtidig som de har samme egenvekt, gjør at vi kan fastslå at en rund brilliant med en spesifisert størrelse/diameter, skal ha en spesifisert vekt også. ( Se skala )

carat-diamanter