Vi er best på forlovelse ♥

Behandlede diamanter

Moderne teknologi gjør det idag mulig til å endre forbedre en naturlig diamants utseende slik at den blir mer attraktiv for øyet som ser. Teknikkene er mange, noen er bedre enn andre. Det er delte meninger om hvor positivt dette er for forbrukerne og for diamantmarkedet generelt. Men det er stor enighet blandt seriøse produsenter og forhandlere om viktigheten av å opplyse om denne behandlingen, og hvilke konskvenser det har for bruken etc. Det er en alminnelig regel ved alle seriøse diamantlaboratorier at denne type behandling av diamanter alltid skal påføres laboratorierapporter og sertifikater.

Clarity Enhanced / CE-diamanter / Renhetsforbedrede diamanter.
Å forbedre diamantens utseende kan gjøres ved at inneslutninger / sprekker i diamanten gjøres «usynlige». En av metodene er å fylle disse sprekkene med et fargeløst materiale, som har samme lysbrytning som diamanten. Effekten er meget god, men det er stor uenighet om varigheten / holdbarheten av denne behandlingen. Materialet som «fylles inn» i diamanten tåler ikke varme i større grad, og skaper store problemer dersom smykket skal varmebehandles, f.eks en ring som skal forandres i størrelse. Smeltes dette materialet under en slik prosess, vil eieren få tilbake en ganske «annen» diamant enn den hun/han leverte inn. Det er mao meget viktig å informere verkstedet / butikken om dette ved innlevering av smykket.

Color Enhancement / Farge forbedring av diamanter.
Dette gjelder stort sett forbedring / intensivering av farge for å få «fancy fargede» diamanter. Her er det også mange forskjellige metoder i bruk, bl.a radioaktiv bestråling, dog ikke farlig for mennesker. Felles for denne fargebehandlingen er at fargen er gjennomgående, altså ikke et «belegg» som kan slites av. Her er det også viktig å informere om behandlingen, da prisen på disse diamantene er betydelig lavere enn naturlige fancy fargede diamanter.